• Reklamacje i zwroty

ZWROTY

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 7 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe, gdy towar nie był używany, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy na wskazany poniżej adres:

 (wzór formularza znajduje się na dole strony)elektronicznie na adres e-mail: biuro@dentalholding.com.pl

lub wysłać pocztą na (adres sklepu: Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 507 000 450) Skutki odstąpienia od umowy :

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ZWROTU TOWARU

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat:
DentalHolding Sp. z o.o.
Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
tel: 507 000 450

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) 

...............................................................................................

...............................................................................................

- Data zawarcia umowy: 

............................................................................................... 

-Nr faktury:

.............................................................................................. 

- Imię i nazwisko:  

...............................................................................................

- Adres:

...............................................................................................

-Nazwa towaru:

...............................................................................................


- Podpis :...............................................................................
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-Nr rachunku bankowego ...................................................

(na jaki mamy dokonać zwrotu należności) 


- Data: ....................................................................................


(*) Niepotrzebne skreślić.

  • Warunkowy dostęp do sklepu

Ta strona internetowa zawiera przekaz reklamowy dotyczący wyrobów medycznych, kierowany wyłącznie do profesjonalistów. Oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącą obrót wyrobami medycznymi i jestem osobą uprawnioną do otrzymywania takich informacji..